DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Maddi Duran Varlık Alımı

Gönderim Tarihi:23.10.2020 09:40:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Maddi Duran Varlık Alımı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 metrekare Sanayi Arsası
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
4.950.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%2,1 (Şirketimiz payları 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmekte olup, söz konusu oran bu tarihten itibaren oluşan değere göre hesaplanmıştır.)
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%20
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%7,7
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%22,8
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,1
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.10.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yeni projeler için fabrika binası inşa edilecek olup, satış hasılatı ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.
Karşı Taraf
Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/10/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Tire Organize Sanayi Bölgesi'nin Arsa Satış Fiyatları ile ilgili Müteşebbis Heyet Kararı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sanayi arsasının metrekare satış birim fiyatı TOSBİ Müteşebbis Heyet kararı ile belirlendiğinden Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Firmamız KAP'ta yayınlanmış olan Halka Arz izahnamesinde yeni yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat almayı planlamış ve halka arz gelirinin %45'ini bu amaçla ayırmıştır. Planlanmış olan üretim makinaları, yeni inşa edilecek olan fabrika binasına kurulacaktır. Bu amaçla 20.000 metrekare alana sahip sanayi arsası satın alınmıştır.

Taşınmaz, Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de ve Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 1730 Ada 11 Parsel'de bulunan Polietilen Üretim Tesisimize 50 metre mesafede olup, aralarında bir adet komşu parsel bulunmaktadır.

31.10.2020 tarihine kadar tapu devir işlemlerinin tamamlanması planlanan satın alma işlemi firma özkaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu alım, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nden bir metrekaresi 247,50 TL olmak üzere toplam 4.950.000,00 TL'ye satın alınmıştır.

Bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.


Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.