KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:19.10.2020 14:20:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSKORT12115 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
9.320.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
9.320.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
20.01.2021
Vade (Gün Sayısı)
544
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
7,4795
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSKORT12115
Satışa Başlanma Tarihi
26.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi
26.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
9.320.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
23.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
7,3151
30,0001
33,5807
681.767,32
Evet
2
22.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
7,4795
30,0002
33,5509
697.089,4
Evet
3
22.04.2020
21.04.2020
22.04.2020
7,4795
30,0002
33,5509
697.089,4
Evet
4
22.07.2020
21.07.2020
22.07.2020
7,4795
30,0002
33,5509
697.089,4
Evet
5
21.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
7,4795
30,0002
33,5509
6
20.01.2021
19.01.2021
20.01.2021
7,4795
30,0002
33,5509
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.01.2021
19.01.2021
20.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORT12115 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.