TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:12.10.2020 12:08:40
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Özel Sektör Tahvili kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
29.07.2021
Vade (Gün Sayısı)
377
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
0,77100
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
9,70397
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSTEBK72130
Satışa Başlanma Tarihi
13.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
16.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi
17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
14.562.000
Kupon Sayısı
13
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
17.08.2020
14.08.2020
17.08.2020
0,771
112.273,02
Evet
2
14.09.2020
11.09.2020
14.09.2020
0,771
112.273,02
Evet
3
12.10.2020
09.10.2020
12.10.2020
0,771
112.273,02
Evet
4
10.11.2020
09.11.2020
10.11.2020
0,771
112.273,02
5
09.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
0,771
112.273,02
6
07.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
0,771
112.273,02
7
05.02.2021
04.02.2021
05.02.2021
0,771
112.273,02
8
08.03.2021
05.03.2021
08.03.2021
0,771
112.273,02
9
05.04.2021
02.04.2021
05.04.2021
0,771
112.273,02
10
03.05.2021
30.04.2021
03.05.2021
0,771
112.273,02
11
01.06.2021
31.05.2021
01.06.2021
0,771
112.273,02
12
30.06.2021
29.06.2021
30.06.2021
0,771
112.273,02
13
29.07.2021
28.07.2021
29.07.2021
0,771
112.273,02
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.07.2021
28.07.2021
29.07.2021
14.562.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 14.562.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSTEBK72130 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi 12 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.