GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2020 15:25:16
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45
% 0,00303664
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
358,75
% 0,00056726
Bağımsız Denetim Ücreti
7.832,51
% 0,01238486
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
42.813,53
% 0,06769728
Fon Yönetim Ücreti
1.519.909,93
% 2,40330014
Hisse Senedi Komisyonu
93.278,43
% 0,14749299
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.194,83
% 0,01137655
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
443,47
% 0,00070122
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9
% 0,00162058
Türev Araçlar Komisyonu
4.153,17
% 0,00656704
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
19.306,86
% 0,03052824
TOPLAM GİDERLER
1.698.236,83
% 2,68527282
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.242.618
% 2,68527282