MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.10.2020 18:34:26
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Artırım İşleminin Ticaret Sicil Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
99.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.221.450,25
Ulaşılacak Sermaye (TL)
26.442.900,5
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029
1.317.500
1.317.500,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029
Nâma
A Grubu, MEGA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMEGA00013
0
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
11.903.950,25
11.903.950,250
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
Hamiline
B Grubu, MEGAP(RÜÇHAN), TRRMEGA00021
97.127,39
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
13.221.450,25
13.221.450,250
100,00000
97.127,390
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar BİST Birincil piyasada halka arz edilecek kalan paylar olması halinde 3 (üç) iş günü içerisinde tam ve nakden EDA ÖZHAN tarafından alınacaktır
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
17.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
05.08.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.08.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
11.09.2020
SPK Başvuru Tarihi
22.04.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
09.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
21.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
20.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
01.10.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.221.450,25 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.221.450,25 TL bedelli artırılarak 26.442.900,5 TL'ye .ükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 05.08.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 17 Temmuz 2020 ve 05 Ağustos 2020 tarihlerinde toplam 9.052.129,29 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 97.127,390 TL nominal değerli payların 10-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve 11 Ağustos 2020 tarihinde 97.127 nominal payın tamamının satışı gerçekleştirilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada ki satıştan da toplam 358.675,36 TL fon girişi sağlanmıştır.

Böylece sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 9.410.804,65 TL olmuş olup, böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır. Sürecin devamında, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin madedesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla SPK' na başvuruda bulunulmuş, 11.09.2020 tarihinde SPK' dan ilgili maddenin yeni şekli hakkında onay alınmıştır. 22.09.2020 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvuru 01.10.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.