SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:18.09.2020 14:39:16
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Çin Halk Cumhuriyeti'ne Rüzgar Türbin Kulesi İç Aksamı İhracat Bağlantısı Hakkında İkinci Güncelleme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/8/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Kabulü halinde pilot proje olarak değerlendirilecek olması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar

Şirketimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından imalatçı olarak onaylanmış ve ilk etapta 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin olarak 1.438.200 EUR tutarında teklif vermiş bulunduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. 12 kulelik bahse konu teklif kabul edlmiş bulunmaktadır.

Titan Wind Energy ile 18 kulelik 2.164.800 EUR tutarındaki ek teklife ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir.görüşmeler sonucunda verilen teklifin miktarı 30 kuleye, tutarı ise toplam 3.595.500 EUR'ya yükseltilmiş bulunmaktadır.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.