İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.09.2020 18:30:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Revize Edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
400.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026
9.000.000
27.000.000,000
300,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026
Nâma
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018
91.000.000
273.000.000,000
300,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
100.000.000
300.000.000,000
300,00000
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.09.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,

19.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınmış olunan; 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak sureti ile % 300 oranında 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL ye yükseltilmesi kararına ilişkin olarak, aynı toplantıda onaylanan 19.08.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un iptal edilerek; karar ekindeki 10.09.2020 tarihli "bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Fonun Kullanım Yeri Raporu.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.