TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gönderim Tarihi:02.09.2020 17:00:14
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
5.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar
500.000.000
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
31.03.2021
Vade (Gün Sayısı)
210
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDTFVK32115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi
02.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
6
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.10.2020
06.10.2020
07.10.2020
2
11.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
3
16.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
4
20.01.2021
19.01.2021
20.01.2021
5
24.02.2021
23.02.2021
24.02.2021
6
31.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
31.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020 ve 31.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 01 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 500.000.000 TL nominal değerdeki, 210 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.