DENİZBANK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:12.08.2020 14:28:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFDZBK82010 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
12.08.2020
Vade (Gün Sayısı)
182
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZBK82010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi
10.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi
12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
105.000.000
Kupon Sayısı
2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
13.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
2,4729
2.596.545
Evet
2
12.08.2020
11.08.2020
12.08.2020
2,0999
2.204.895
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.08.2020
11.08.2020
12.08.2020
105.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 105.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli, 12.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82010ISIN kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli ve 91 günde bir kupon ödemeli finansman bonosunun 2. Kupon Ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.