QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:11.08.2020 12:52:12
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

SORUMLULUK BEYANI 06-2020

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2020
Karar Sayısı
2020/27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk beyanımız ekte sunulmuştur.