TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:11.08.2020 11:15:18
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Finansman bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
07.06.2021
Vade (Gün Sayısı)
360
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
0,77500
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
9,42917
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTEBK62112
Satışa Başlanma Tarihi
09.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi
12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
309.430.583
Kupon Sayısı
12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
13.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
0,775
2.398.087,02
Evet
2
11.08.2020
10.08.2020
11.08.2020
0,775
2.398.087,02
Evet
3
10.09.2020
09.09.2020
10.09.2020
0,775
2.398.087,02
4
12.10.2020
09.10.2020
12.10.2020
0,775
2.398.087,02
5
09.11.2020
06.11.2020
09.11.2020
0,775
2.398.087,02
6
09.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
0,775
2.398.087,02
7
08.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
0,775
2.398.087,02
8
08.02.2021
05.02.2021
08.02.2021
0,775
2.398.087,02
9
09.03.2021
08.03.2021
09.03.2021
0,775
2.398.087,02
10
08.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
0,775
2.398.087,02
11
10.05.2021
07.05.2021
10.05.2021
0,775
2.398.087,02
12
07.06.2021
04.06.2021
07.06.2021
0,775
2.398.087,02
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
07.06.2021
04.06.2021
07.06.2021
309.430.583
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 309.430.583 TL nominal değerli, 360 gün vadeli, TRFTEBK62112 ISIN kodlu bononun 2. kupon ödemesi 11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.