SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:10.08.2020 18:26:02
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
024
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

  

   

  

a)      Sümer Faktoring A.Ş.'nin 10.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2020 - 30.06.2020  dönemine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablolarının, bunlara ait açıklamaları içeren raporun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun tarafımızdan incelendiğini,

  

  

  

 b)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo dipnotları ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

  

 

  

c)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri,finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını

  

beyan ederiz. 10.08.2020

  

 

  

Sofu Altınbaş

  

Yönetim Kurulu Başkanı

  

 

  

Serhat Kutlu

  

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür

  

 

  

Ahmet Kurşun

  

Yönetim Kurulu Üyesi

  

(Denetimden Sorumlu)

  

 

  

Cihangir Yılmaz

  

Yönetim Kurulu Üyesi