ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:30.07.2020 10:08:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
54.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
54.680.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
23.10.2020
Vade (Gün Sayısı)
358
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
5,3603
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFZORNE2010
Satışa Başlanma Tarihi
31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi
31.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
54.680.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
5,3603
21,5001
23,2983
2.931.012,02
Evet
2
30.04.2020
29.04.2020
30.04.2020
5,3603
21,5001
23,2983
2.931.012,04
Evet
3
30.07.2020
29.07.2020
30.07.2020
5,3603
21,5001
23,2983
2.931.012,04
Evet
4
23.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
5,0069
21,5002
23,3423
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 3. Kupon dönemine ilişkin 2.931.012,04 -TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.