DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:27.07.2020 21:01:24
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2020
Karar Sayısı
2020/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 KARAR TARİHİ: 27/07/2020
 KARAR SAYISI : 2020/20
 
 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ  (II-14.1)  İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 
 
 a) Deniz Faktoring Anonim Şirketi' nin  01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait hazırlanmış finansal tabloları ve bu döneme ait faaliyet raporunu inceledik.
 
 b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
 c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ve 28.08.2012 tarihli 28395 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla,
 
 
 
 
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

  

Büyükdere Caddesi N 141Kat: 17

  

Esentepe-Şişli İstanbul

  

Tel:  0 212 348 92 00

  

Fax: 0 212 336 33 85

  

 

  

 

  

Oktay VERİR                                                                          Hayri CANSEVER

  

Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY                                    Yönetim Kurulu Üyesi