TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:27.07.2020 18:03:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFTCMD72026 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
30.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
27.07.2020
Vade (Gün Sayısı)
68
ISIN Kodu
TRFTCMD72026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
15.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
18.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi
20.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
30.000.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
27.07.2020
Kayıt Tarihi
24.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
27.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Ek Açıklamalar
20/07/2020 tarihinde 350.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 27/07/2020 vade sonu tarihli 30.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.