ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.07.2020 12:21:26
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

2020 Yılı 1.Altı Aylık FTGK Bildirimi

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,97
Varsa İade Tutarı (TL)
191965,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
597368,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,81
Brüt Getiri (%)
% 8,31
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
597368,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
  • Azami FTGK ve gerçekleşen FTGK oranları Haziran sonu oranlarıdır.

  • Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.

    

  • Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak ek FİG ödenecektir.