DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:22.06.2020 14:17:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

COVID-19 Salgını Nedeniyle Üretime Kısmen Başlanması Hak.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Geçici bir süre ile ara verilen üretime kısmi olarak yeniden başlanması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (Pandemi) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime kısmen ara verilmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe kısmen başlanması nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Normaleşme sürecinin başlaması,
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
22.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarihli kararı çerçevesinde; tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkisini azaltmaya yönelik 3 fabrikamızın üretim faaliyetlerine ara verildiğini paylaşmıştık.

Şirketimiz, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Alınan tüm tedbirlere uyulmak suretiyle bugün itibari ile kısmen üç fabrikamızda üretime başlanmıştır.

Kamunun yönlendirmelerini dikkatle takip ediyor ve tüm uyarıları dikkate alıyoruz.

Saygılarımızla,


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.