AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:19.06.2020 15:51:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

31032020 Tarihli Finansal Tablo Düzeltme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
14 numaralı Dipnot
Değişikliğin Nedeni
ortaklık yapısının güncel hali düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketin ortaklık yapısının sehven hatalı olarka Finansla Rapor 14 numaralı dippnoda düzeltilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.