QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.

İhraç Belgesi

Gönderim Tarihi:18.06.2020 10:50:24
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş kira sertifikasına ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmasıhk.!

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

  

 

  

İhraç belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır

  

 

  

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

  

 

  

Ek olarak: İhraç Belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu