SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.06.2020 08:51:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Satım Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Hissedarlarımızdan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satışı bilgisini kamuoyu ile paylaşmaktayız.


Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak, 16.06.2020 tarihinde 4500 adet 10,30 TL'den satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Serpil Duranoğlu
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/06/2020
4.500
4.500
50.169
45.669
% 1
% 0,91
% 1
% 0,91
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.