SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.06.2020 11:47:17
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili ve Toplantı Tutanağı Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
02/06/2020
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi, 12. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat Kutlu Tutanak Yazmanlığına : Cihangir Yılmaz Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez'in Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oy birliği ile karar verildi. 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 5- 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi. 6- 01.01.2019 -31.12.2019 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7- Şirketin, 2019 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 8- Yönetim kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine 07.05.2020 tarih ve 008 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, 16208472112 T.C. Kimlik numaralı Atakent Mah. Gardenya Sk. Orkide Evleri Sitesi N 1B İç Kapı N 34 Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden Ahmet KURŞUN'un atamasının onaylanmasına ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresini tamamlayana kadar yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Mevcut yönetim kurulunun 2 (iki) yıl daha görev süresi bulunduğundan, görev sürelerinin sonuna kadar görevde kalmalarına, herhangi bir seçim yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2020 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
10/06/2020
Açıklamalar

Sümer Faktoring A.Ş.'nin 2019 yılına ait Genel Kurulu 10.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.