EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.06.2020 17:02:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
11.05.2020
Genel Kurul Tarihi
05.06.2020
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketin 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,05.06.2020 bugün saat 13.00'de 10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresinde g erçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
EKIZ 2020 GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
EKIZ 2020 GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu'nun 11.05.2020 taih ve 2020-09 sayılı kararı çerçevesinde;

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'de 10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.