ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:29.05.2020 19:23:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yeni kurulacak ortaklık hknd.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugüne değin RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi  ile vagon sektöründe bakım-onarım alanında süregelen işbirliğimizi yeni bir boyuta taşıma kararı aldığımızı kamuoyuna duyurmak isteriz.

Demiryolu yük taşımacılığı hızın birincil öncelik olmadığı, pahada düşük ancak ağırlığı yüksek olan büyük ölçekli ürün grupları için ekonomik taşıma yöntemi olup, geleceğe yönelik gelişmesi ve büyümesi beklenen bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ticaretin daha ucuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için bu sektöre ciddi yatırımlar yapacağı açıklanmıştır. 

Ölçek ekonomisinin avantajları doğrultusunda düşük birim maliyetli, enerji tasarruflu, çevreye duyarlı olan, global ve yerel finansal destekler yoluyla gelişimi teşvik edilen demiryolu taşımacılığı hacminin artarak devam etmesi beklenmektedir. 

Bu veriler ışığında;
Şirketimizin, vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında daha aktif faaliyette bulunmak, üretim ve satışının tamamına yakınını gerek Avrupa gerekse Ortadoğu pazarlarını hedeflemek üzere, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi ile birlikte 100.000.-TL sermaye ile kurulması planlanan bir anonim şirketin % 20 hissedarı olmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.