ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.05.2020 11:14:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
29.04.2020
Genel Kurul Tarihi
29.05.2020
Genel Kurul Saati
09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı' nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5 - 2019 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2019 yılı içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,
7 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9 - Şirketin 2019 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu' nun Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazıyı da dikkate alarak hazırladığı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2020 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Anel Elektrik 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Anel Elektrik 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Anel Elektrik Toplantı Tutanağı_2019.pdf - Tutanak
EK: 2
Anel Elektrik Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Ekler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Anel Elektrik 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 29.04.2020 tarihli toplantısında; 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.05.2020 tarihinde saat 09:00' da Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' nin

2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait

____________G__Ü__N__D__E__M______________

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,

5. 2019 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. 2019 yılı içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,

7. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9. Şirketin 2019 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu' nun Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazıyı da dikkate alarak hazırladığı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

11. Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2020 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Dilek, temenniler ve kapanış.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.