MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Gönderim Tarihi:28.05.2020 18:32:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2020 Yılı Finansal Beklentilerinin Geri Çekilmesine İlişkin Açıklama

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinin süresinin ve olası etkilerinin belirsizliğinin devam etmesi nedeniyle 2020 yılına ilişkin beklentilerimizi geri çekerken, aynı sebeple revize bir beklenti paylaşamamaktayız.

Tüm hastanelerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, COVID-19 teşhisli hastalar için tedavi hizmetlerine devam etmektedir. COVID-19'un niteliği ve bulaş parametleri göz önüne alınarak çalışanlarımızın ve hastanelerimizin korunması konusunda her türlü tedbir alınmıştır.

Grubumuzun sağlam ve dengeli iş modeli sayesinde, uzun vadeyi etkilemeden krizin etkilerini mümkün olduğunca sınırlamak için gider ve nakit akışı tarafında, hızlı önlemler alınmıştır. Nakit akışının sağlıklı işleyebilmesi amacıyla tedarikçilerle ve hastane bina sahipleri ile görüşmeler yapılmaya başlanmıştır. Şirket'in likit pozisyonunu artırmak için 80 milyon TL'si yatırım kredisi, 250 milyon TL'si 3 yıl vadeli Net Çalışma Sermayesi olarak kullanılacak 330 milyon TL'lik uzun vadeli kredi çekilmiştir. Mart 2020 itibariyle tedarikçi ödemelerinin ve müşteri tahsilatlarının planlanmasına ilişkin Ödemeler Komitesi kurulmuştur. Pandemi hastanesi olmamız sebebiyle, Mart-Haziran dönemine ait tüm Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Muhtasar ve KDV ödemeleri Ekim 2020'ye ertelenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.