QNB FİNANSBANK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:27.05.2020 09:36:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
26.05.2020
Vade (Gün Sayısı)
91
ISIN Kodu
XS2124952800
Satışın Tamamlanma Tarihi
25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi
25.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
5.000.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
26.05.2020
Kayıt Tarihi
22.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
27.05.2020
Döviz Cinsi
GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 5.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 91 gün vadeli XS2124952800 ISIN kodlu borçlanma aracının 26/05/2020 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
QNB Finansbank A.Ş_Tertip İhraç Belgesi.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.