HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Gönderim Tarihi:20.05.2020 20:54:11
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirket Yönetim Kurulu 20.05.2020 tarih ve 332 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak; Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız üye olarak Şevket Baran Asena’nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Boğaç Göncü’nün seçilmelerine, Bahadır Ilgaç’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ersoy Kiraz’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Ali Ermete’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ifa etmesine, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Ali Ermete’nin getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Ali Ermete’nin getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Ali Ermete’nin getirilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu 20.05.2020 tarih ve 333 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaç Göncü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Kiraz’ın birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi her konuda, herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın temsil ve ilzam etmelerine karar vermiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yönetim kurulu başkanının adı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kadın üyelerin sayısı ve oranı