FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:20.05.2020 17:04:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Karadağ İhalesi Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Development of Information System for Clinical Centre of Montenegro (IS CCM) ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
UNDP (United Nations Development Program - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/09/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
20/05/2020
İhale Sonucu
İhale kazanılamamıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
17.09.2019 tarihinde teklif verdiğimiz UNDP (United Nations Development Program - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından Karadağ ülkesi için yapılan Development of Information System for Clinical Centre of Montenegro (IS CCM) ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.