SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.05.2020 16:23:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Genel Kurul Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019 Yılı
Tarih
22/05/2020
Saati
11:00
Adresi
Esebtepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 şişli istanbul
Gündem
Gündem açıklamalarda yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

 

  

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

  

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  

 

  

1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

  

 

  

2.      Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,

  

 

  

3.      2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun  okunması ve müzakeresi,

  

 

  

4.      Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

  

 

  

5.      2019 yılı Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,

  

 

  

6.      Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,

  

 

  

7.      Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,

  

 

  

8.      Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,

  

 

  

9.      Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması

  

 

    

10.   Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası  Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

  

 

  

11.   Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve  396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.

  

 

  

12.    Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi

  

 

  

13.   Ana Sözleşmenin Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler başlıklı 18. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi

  

 

  

14.   Dilekler ve temenniler

  

 

  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.