YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:13.05.2020 14:22:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
13.05.2020
Vade (Gün Sayısı)
63
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBK52086
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi
11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
11.906.942
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
13.05.2020
Kayıt Tarihi
12.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
13.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 63 gün vadeli 11.906.942 TL nominal değerli finansman bonolarının 13.05.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.