OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:05.05.2020 14:53:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/04/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
05/05/2020
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah. Sümer Sok. N1B Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin 36.500.000.- Türk Lirasından 10.200.000.- Türk Lirası artırılarak 46.700.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ait T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçen tadil tasarısının kabulü veya reddi, 3. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı'na Murat BAŞER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına Fikriye POYRAZ atandı. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Şirket esas sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ncı maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket sermayesinin 36.500.000.- Türk Lirasından 10.200.000.- Türk Lirası artırılarak, 46.700.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/04/2020 tarih ve 00053964480 sayılı yazı ile onaylanan tadil tasarısı okundu ve okunan işbu tutanak eki tadil tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 3. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırılmıştır. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

  

05/05/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

  

TOPLANTI TUTANAĞI

  

 

  

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 05/05/2020 tarihinde, saat 11:00 'de Şirket Merkez adresi olan Maslak Mah. Sümer Sokak No.3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/05/2020 tarih ve 54170567 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

  

 

  

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmamıştır.

  

 

  

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 36.500.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 36.500.000 adet paydan 36.039.914.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 36.039.914 adet payın temsilen, 366.280.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 366.280 adet payın asaleten ve 93.806.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 93,806 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 36.500.000.- adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat BAŞER tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

  

 

  

1.      Toplantı Başkanlığı'na Murat BAŞER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına Fikriye POYRAZ atandı. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

  

2.      Şirket esas sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ncı maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket sermayesinin 36.500.000.- Türk Lirasından 10.200.000.- Türk Lirası artırılarak, 46.700.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/04/2020 tarih ve 00053964480 sayılı yazı ile onaylanan tadil tasarısı okundu ve okunan işbu tutanak eki tadil tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

  

3.      Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırılmıştır.

  

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

  

 

  

BAKANLIK TEMSİLCİSİ                       TOPLANTI BAŞKANI      TOPLANTI YAZMANI

  

Sabire ELBÜKEN                                         Murat BAŞER                       Fikriye POYRAZ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.