BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:04.05.2020 21:37:56
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirket Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Mayıs 2020 tarihli toplantısında,

Şirket sermayesinin 400.000,00 TL'sından 50.000,00 TL'sına azaltılması ve ana sözleşmenin 9. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve " yeni"şekli ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.