HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:30.04.2020 17:48:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştirakimiz Quantco Enerji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 13.03.2020 tarihli açıklamasında özetle;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.03.2020 tarihli toplantısında; faaliyet konusu veri analitiği olan Quantco Enerji Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Quantco) 62.517 TL olan sermayesinin %5,0002'sine tekabül eden 3.126 TL nominal değerli payın satın alınmasına karar verildiği, bağlı ortaklığımız STRS Yatırım Teknoloji A.Ş.'nin (STRS) Quantco'nun sermayesinin %6'sına tekabül eden 3.751 TL nominal değerli paya sahip olduğu, Şirketimizin böylelikle dolaylı olarak Quantco'nun %11,0002'sine sahip olduğu açıklanmıştı.

Quantco yöneticileri Şirketimize başvurarak; faaliyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam ettirilmesinin, yatırım fırsatları, pazar avantajları vb. açılardan avantajlı olacağını açıklamış ve bu amaçla ABD'de kurulacak Şirket (USCo) üzerinde dönüştürülebilir tahvil karşılığında hisse değişimi (Flip up) sağlanması teklif edilmiş ve anılan teklif Yönetim Kurulu'muzun 28.04.2020 tarihli toplantısında değerlendirilerek;

·        Teklifin kabulüne,

·        Quantco Kurucuları'nın USCo'ya iştiraki ve imtiyazsız pay edinimi ve bunun karşılığında sahip oldukları tüm Quantco hisselerini USCo'ya devretmeleri ve Şirketimizin'de Quantco'da sahip olduğu  hisselerin tamamının USCo'ya devrine ve bunun karşılığında Şirketimiz'in Quantco'ya yaptığı yatırım tutarı ve Quantco'daki hissedarlık oranı referans alınarak, USCo ile imzalanacak Convertable Note Agreement (Dönüştürülebilir Tahvil Sözleşmesi) uyarınca hisseye dönüştürülebilir tahvil (Convertible Security) edinilmesine,

·        Dönüştürülecek tahvillerin ve dönüşüm sonrası edinilecek hisselerin ABD ve ilgili eyalet hukukun elverdiği ölçüde, Quantco Esas Sözleşmesi'nde ve 11.03.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi'nde (SHA) Quantco hisselerine ilişkin Şirketimiz'e sağlanan aynı, benzer hak ve imtiyazları havi olmasının sağlanmasına ve yine pay devir kısıtlamalarına ilişkin hükümlerin mümkün olduğu ölçüde muhafazasına,

·        gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine karar verilmiş olup 28.04.2020 itibarıyla söz konusu karara ilişkin Dönüştürülebilir Tahvil Sözleşmesi, Hissedarlar Sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmeler Şirketimiz tarafından imzalanmıştır.

Ayrıca, bağlı ortaklığımız STRS'nin 28.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; STRS'nin Quantco'nun sermayesinde sahip olduğu %6 pay için aynı şekilde bir dönüştürülebilir tahvil karşılığında hisse değişimi (Flip up) sağlanması kararı alındığını ve ilgili sözleşmelerin STRS tarafından imzalandığını,

pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.