QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2020 23:34:49
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.932,67
% 0,00517869
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
792,1
% 0,00139874
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
26.789,43
% 0,04730646
Fon Yönetim Ücreti
67.110,5
% 0,11850793
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1
% 0,00047343
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
3.056,96
% 0,00539817
TOPLAM GİDERLER
100.949,76
% 0,17826342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.629.543,78
% 100