ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.04.2020 21:27:05
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

Mart 2020 Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Mart 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.790,84
% 0,00698065
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4
% 0,0122646
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
7.518,15
% 0,02930558
Fon Yönetim Ücreti
84.533,42
% 0,3295094
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
839,77
% 0,0032734
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.082,83
% 0,01591478
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6
% 0,0004584
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.840,9
% 0,01497174
Diğer Giderler
2.038,42
% 0,00794572
TOPLAM GİDERLER
107.908,33
% 0,42062428
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.654.327,51