TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Entegre Rapor

Gönderim Tarihi:03.04.2020 21:37:19
Bildirim Tipi:FR
Yıl:
Periyot:

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 2019 Entegre Faaliyet Raporu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Entegre Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için değer yaratma misyonumuz çerçevesinde hazırladığımız Bankamızın 01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) onaylı Entegre Faaliyet Raporu'na ekte yer verilmektedir. Söz konusu rapora Bankamızın kurumsal web sitesinden, http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar?year=2019 linki aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.