MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:03.04.2020 21:20:14
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Corona Virüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Üretime Ara Verilmesi Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
COVİD-19 Salgını Nedeniyle Üretime Ara Verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz üretim faaliyetlerine ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması, ekonomik şartların zora girmesine bağlı sipariş azalması ve kısa çalışma programının uygulanması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
03/04/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
03/04/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, muhtemel kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, muhtemel kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanacaktır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
0
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir. Ayrıca ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzlukların bir bölümünün Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılması müracaatları yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid 19 Korona Virüs yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmeler
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Şirketimiz Covid-19 salgınının neden olduğu azalan talep ortamını, stoklarımızın yeterli seviyede olmasını ve ilaveten gıda dışı ürün nakliyatına getirilen sınırlamaları göz önüne alarak, salgının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde tedbiren Gebze/Kocaeli'ndeki üretim tesislerimizde 03.04.2020 tarihi itibarıyla üretime geçici süreliğine ara vermiştir. Bu kapsamda Ülkemizdeki gelişmeler takip edilmekte olup, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması konusunda başvurular yapılacaktır. Üretim faaliyetlerimizde meydana gelebilecek gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

  

Saygılarımızla,

  

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.