KT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:03.04.2020 16:44:12
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
106,54
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.938,44
% 0,001
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
83.415,3
% 0,035
Fon Yönetim Ücreti
178.859,9
% 0,075
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.574,22
% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
14.193,37
% 0,006
TOPLAM GİDERLER
281.355,87
% 0,118
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
239.111.000,49