TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:18.03.2020 20:14:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Alım Satım İşlemleri Hakkında

İlgili Şirketler
[TSGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
İlgi: 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız.

Bankamız tarafından 18.03.2020 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,10 - 1,12 TL fiyat aralığından toplam 200.000 TL toplam nominal tutarlı pay alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %88,84 seviyesine ulaşmıştır.

  

 

  

Bankamızın yönetim kontrolüne sahip olduğu Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %0,82 oranındaki pay da Bankamızın kontrolü altında bulunmaktadır.

  

 

   İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/03/2020
200.000
0
200.000
266.318.804,83
266.518.804,83
% 88,77
% 88,77
% 88,84
% 88,84
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.