HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:27.02.2020 08:50:57
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN MURAT VARGI
3339754
TRY
16,70
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
0
TRY
1
Yönetim Kurulu Seçimi İmtiyazı
İşlem Görmüyor
B
Nama
1
TRY
0
TRY
99
Yoktur
İşlem Görüyor