TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:18.02.2020 17:50:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Sukuk İhracı Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, %100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,

  

Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.

  

 

  

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.