GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Gönderim Tarihi:14.02.2020 18:54:11
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Garanti BBVA Filo 2019 Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2020
Karar Sayısı
002
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
01/01/2019-31/12/2019 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.