TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:14.02.2020 13:00:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TR0GRAN017D1 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
14.02.2020
Vade (Gün Sayısı)
62
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TR0GRAN017D1
Satışa Başlanma Tarihi
12.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi
13.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
82.144.091
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
14.02.2020
Kayıt Tarihi
13.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
14.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 12 Aralık 2019 tarihinde talep toplama ile 13 Aralık 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli, TR0GRAN017D1 ISIN kodlu, 82.144.091 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (14.02.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.