TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:11.02.2020 18:48:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Finansman Bonosu Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
151.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
11.01.2021
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTHAL12110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
13.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi
13.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
151.000.000
Kupon Sayısı
12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
0,9123
2
13.03.2020
12.03.2020
13.03.2020
3
13.04.2020
10.04.2020
13.04.2020
4
13.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
5
12.06.2020
11.06.2020
12.06.2020
6
13.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
7
12.08.2020
11.08.2020
12.08.2020
8
11.09.2020
10.09.2020
11.09.2020
9
12.10.2020
09.10.2020
12.10.2020
10
11.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
11
11.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
12
11.01.2021
08.01.2021
11.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
11.01.2021
08.01.2021
11.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 13.01.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli, 151.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL12110 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun birinci kupon oranı %0,9123 olarak belirlenmiş olup, kupon ödemesi 12/02/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.