HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kar Dağıtım Politikası

Gönderim Tarihi:07.02.2020 20:16:54
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kar Dağıtım Politikasının Revize Edilmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından ekteki şekilde revize edilmiş, 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.