OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.02.2020 22:07:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
410.512.500
Mevcut Sermaye (TL)
82.102.500
Ulaşılacak Sermaye (TL)
247.102.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
OLMIP, TRAOLMKS91D2
82.102.500
165.000.000,000
200,96830
1,00
OLMIP, TRAOLMKS91D2
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
82.102.500
165.000.000,000
200,96830
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
16.12.2019
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
30.01.2020
Ek Açıklamalar

11.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'imizin 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.12.2019 tarihinde başvuru yapılmıştı. İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2020 tarih ve 8/161 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İzahname_KAP.pdf
EK: 2
Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri YK Kararı İmzalı.pdf
EK: 3
Deloitte İmzalı Sorumluluk Beyanı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.