SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.02.2020 17:47:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurtiçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
24.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı
101.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
08.01.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
30.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
30.01.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ektedir. Onaylanan İhraç Tavanı:101.000.000 TL İlk etapta onaylanan ihraç belgesi tavanı:81.000.000 TL 20.000.000 TL lik kısma ilişkin onaylı ihraç Belge/Belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevşik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşulu ile teslim edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
sümervarlık_ihraçbelgesiveeki.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.