GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.01.2020 15:36:54
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Yoktur
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.11.2019
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2019
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0,2
0,2
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
325.863.409,73
325.863.409,73
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
10.000
10.000
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
15.000
15.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
325.888.409,93 TL
0 TL
0 TL
325.888.409,93 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
02.01.2020
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi
27.01.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 27.01.2020 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.

Saygılarımızla,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
SPK onayli Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2
GLYHO 30 09 2019 Mali Tablolar.pdf - Diğer
EK: 3
Ege Global Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - Diğer
EK: 4
Galata Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - Diğer
EK: 5
Global Enerji TFRS 30 09 2019.pdf - Diğer
EK: 6
Birlesme Sozlesmesi_2019.12.12_IMZA.pdf - Birleşme Sözleşmesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.