BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:15.01.2020 10:10:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yeni Sipariş Anlaşması İmzalanması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hexagon Group AG
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%13 / -
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sipariş miktarı ve tutarı açıklamada belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız olan T Gübre Dış Ticaret A.Ş ile Hexagon Group AG arasında, Ocak 2020 – Aralık 2022 arasında gerçekleştirilmek üzere takribi 600.000 tonluk (yıllık 200.000 ton), formül fiyat bazında yaklaşık 77 Milyon USD tutarında granül CAN ihracat anlaşması imzalanmıştır.

Saygılarımızla
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.