ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:10.01.2020 11:38:12
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFSKFH12014 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
142.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
10.01.2020
Vade (Gün Sayısı)
91
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
15,31
Satış Şekli
Halka Arz
ISIN Kodu
TRFSKFH12014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
01.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi
09.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
10.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi
11.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
32.982.800
İhraç Fiyatı
0,96511
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
10.01.2020
Kayıt Tarihi
09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
10.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
32.982.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 91 gün vadeli, TRFSKFH12014 ISIN kodlu, 32.982.800 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
91 gün vadeli 32.982,800 TL nominal tutarlı halka arz edilerek yapılan iskontolu finansman bonosu ihracımız tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SEKFA Satış Sonuçları.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.